Disclaimer

Disclaimer
Dit is de website van Bewuste Ouders, gevestigd te Dordrecht. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Bewuste Ouders accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie of banners aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
Deze website bevat links naar websites van derden. Bewuste Ouders is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewuste Ouders is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Bewuste Ouders. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bewuste Ouders. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.
 

© 2016 Bewuste Ouders | Alle rechten voorbehouden