Bijna 80% van de ouders heeft voogdij kinderen niet geregeld

Ouders van jonge kinderen hebben veel aan hun hoofd. Allebei een baan en vol ambities om hun gezinsleven welvarend vorm te geven. Ze denken na over een mooi huis, een ruime gezinsauto en wellicht een huisdier. Dat er ook zaken geregeld moeten worden, voor als één of beide ouders wegvallen is vaak bekend, maar meestal komt men niet verder dan het regelen van een aantal standaard risicoverzekeringen. Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van coöperatie DELA, heeft uitgewezen dat voornamelijk jonge ouders tot 35 jaar weinig regelen voor later.

Ook binnen gezinnen met oudere kinderen is dit nog vaak onontgonnen gebied. Jos (53) en Karin (51) zijn dertig jaar getrouwd en ouders van Isa (16) en Sam (25). Ze hebben geen testament, maar door het onverwachte overlijden van een goede vriend zijn ze nu toch aan het denken gezet:
“Tegen hoeveel onvoorziene problemen lopen wij en onze kinderen in de toekomst aan als we niks laten vastleggen?”

Jos en Karin hebben een verzekering bij coöperatie DELA en kunnen daarom kosteloos informatie inwinnen. Ze zijn benieuwd naar de volgende vier vragen:

1.      Wat erven onze kinderen?
Als beide ouders overlijden erven de kinderen de bezittingen van hun ouders. Overlijdt één van beide ouders, dan hebben de kinderen recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen. Is de erfenis per kind hoger dan €20.047,- dan wordt over het merendeel 10% erfbelasting gerekend. De erfenis wordt vaak pas uitgekeerd als beide ouders zijn overleden, maar de erfbelasting is al verschuldigd als één van beide ouders overlijdt. Dit kan voor betalingsproblemen zorgen, die voorkomen kunnen worden door uitstel van erfbelasting op te nemen in het testament. 

2.      Hoeveel mogen wij belastingvrij schenken?
Ben je in de gelegenheid om je kinderen al bij leven financieel te ondersteunen, dan geeft de fiscus hiervoor een aantal mogelijkheden. Per jaar mag je per kind €5.277,- belastingvrij schenken. Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag er onder voorwaarden eenmalig een bedrag van €52.752,-geschonken worden. Het bijzondere is dat je deze schenkingen ook alleen op papier kunt doen. Een mooie optie als je kapitaal ‘vastzit’ in je huis, bedrijf of andere bezittingen. Je kind kan dan weliswaar nog niet over het bedrag beschikken, maar je voorkomt hiermee wel een hoge erfbelasting. Ieder jaar wordt het belastingvrije deel op papier geschonken en het te belasten erfdeel bij overlijden verlaagd.  Omdat je als ouder dit deel verschuldigd blijft aan je kind betaal je hierover rente.

 

3.      Wat kun je regelen inzake voogdij?
Meer dan driekwart van de ouders met kinderen heeft niet geregeld wie de voogdij krijgt over de kinderen.  Bij jonge ouders loopt dit percentage zelfs op tot bijna 84%. Dit terwijl het toch erg belangrijk is om te weten dat je kinderen in goed handen zijn, mocht jou wat overkomen.

Bij minderjarige kinderen is het om meerdere redenen belangrijk om een voogd aan te wijzen. Dit kan in een testament worden gedaan, of bij de rechtbank. Indien er geen voogd is aangewezen  en de ouders komen te overlijden, dan zal de rechter bepalen wie de zorg voor de kinderen op zich mag nemen.  Je kunt als ouder ook extra voorwaarden met betrekking tot woonomgeving, studie en geldzaken testamentair vast laten leggen.
 

4.      Wat kost een uitvaart?
Je wilt je kinderen en andere nabestaanden niet achterlaten met financiële zorgen rondom de uitvaart. Je kunt hiervoor een uitvaartverzekering afsluiten die de kosten dekt. Dit kan in vorm van een natura- of kapitaalverzekering en een combinatie van beide. Een crematie kost gemiddeld ongeveer €8.500,-. Een begrafenis is meestal wat duurder door de grafsteen. Uiteraard hangt het totale kostenplaatje volledig af van je eigen wensen rondom je uitvaart.

Uit het onderzoek van DELA blijkt dat men, bij het regelen van zaken rondom het nalatenschap, als eerste denkt aan een uitvaartverzekering. Dat wil niet zeggen dat iedereen dit goed geregeld heeft. De percentages variëren van 34 tot 43 procent. Hoe ouder men is, hoe hoger het percentage mensen dat een uitvaartverzekering heeft afgesloten.  De aanwezigheid van een testament komt daarna het meest voor, zo’n 30% van de Nederlanders boven de 35 jaar heeft er één. Jonge ouders bekommeren zich hier in mindere mate om, één op de vijf huishoudens beschikt over een testament.  Zij sparen wel weer meer voor de kinderen dan de oudere doelgroepen.

 

© 2016 Bewuste Ouders | Alle rechten voorbehouden