Wat is een vruchtwaterpunctie?

De vruchtwaterpunctie (vruchtwateronderzoek ) is een vorm van prenatale diagnostiek om een chromosoomafwijking van het ongeboren kind te bepalen. Bij de vruchtwaterpunctie kan ook gekeken worden naar het eiwit alfafoetoproteïne (AFP). De aanwezigheid van een te grote hoeveelheid van dit eiwit kan wijzen op een aangeboren afwijking zoals een open ruggetje bij de baby.

Wat staat je te wachten bij de ingreep?
Met een echo bepaalt de gynaecoloog de plaats en prikt hij/zij met een dunne naald door de buikwand tot in de baarmoeder. Ongeveer 20 ml vruchtwater wordt binnen 30 seconden uit de baarmoeder opgezogen. Dat is 10 -15% van de totale hoeveelheid vruchtwater. Het onderzoek gebeurt bij een zwangerschapsduur van 14 tot 16-17 weken.

Voor wie is de vruchtwaterpunctie bestemd?
Alleen voor vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een aangeboren of erfelijke aandoening, die vast te stellen is door middel van een vruchtwaterpunctie. Dit geldt bijvoorbeeld voor: Vrouwen die 36 jaar en ouder zijn en een verhoogde kans hebben op een kindje met een chromosoomafwijking (b.v. Down Syndroom). Vrouwen waarbij de uitslag van de Tripletest (bloedtest) een verhoogde kans laat zien. Vrouwen die zelf een aandoening hebben die de baby ook zou kunnen hebben. Vrouwen die een partner of naaste familie hebben met een aandoening die de baby ook zou kunnen hebben.

Wat zijn de risico's van een vruchtwaterpunctie?
De prik door de buikwand geeft een kort stekend gevoel. Ook na de punctie kan de plek gevoelig blijven en menstruatieachtige klachten geven. Ook kun je je na de ingreep beroerd voelen. Ga nooit alleen voor een vruchtwaterpunctie, maar neem iemand mee. Ongeveer 0.3-0.5% van de vrouwen krijgt na de punctie een miskraam.

Hoe lang laat de uitslag op zich wachten?
De uitslag ontvang je na 10 tot 14 dagen. De uitslag geeft aan of de gezochte aandoening wel of niet aanwezig is. Als deze niet gevonden is, geeft je dit geen garantie dat je kindje nu helemaal gezond is. Niet alle aandoeningen kunnen met de vruchtwaterpunctie worden vastgesteld. Wanneer de aandoening wel aanwezig is, is vaak niet te zeggen hoe ernstig het is.

Wel of niet doen, een moeilijke keuze..
Het besluit om wel of niet een vruchtwaterpunctie te ondergaan, is iets heel persoonlijks. Je kunt anderen om raad en advies vragen, jij bent diegene (samen met je partner), die de uiteindelijke beslissing neemt. Laat je in ieder geval goed informeren.

Wat staat je te wachten, wanneer de uitslag niet goed is?
Wanneer de uitslag van de punctie niet goed is, is het jullie eigen keuze om te besluiten of je de zwangerschap wilt uitdragen of wilt laten afbreken. Veel professionals zullen van het laatste uitgaan. Laat je daar niet door leiden. Het is de keuze van jou en je partner. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij jullie. Wat je ook besluit, beide keuzes zullen ingrijpend zijn. Hierbij kun je je uiteraard wel laten adviseren door je gynaecoloog of verloskundige. Een nadeel van de vruchtwaterpunctie is dat het onderzoek laat in de zwangerschap plaatsvindt, met 14-17 weken. In tegenstelling tot de vlokkentest, duurt de uitslag langer en is je zwangerschap vaak al beter te zien. Wanneer je besluit de zwangerschap af te breken zijn vragen dan ook vaak onvermijdelijk. Sommige vrouwen voelen in deze periode ook al leven, wat een beslissing nog moeilijker maakt. Een zwangerschapsafbreking kan slechts gebeuren door het opwekken van de bevalling. Daar staat tegenover dat een voortijdig opgewekte bevalling ook de mogelijkheid biedt om afscheid van het kind te nemen.

Meer informatie
Vraag je verloskundige of gynaecoloog om meer informatie.
Ook op de website www.erfelijkheid.nl staat uitgebreide informatie, ook over ander prenataal onderzoek.

© 2016 Bewuste Ouders | Alle rechten voorbehouden