‘Nederland, stop met adopteren kinderen uit het buitenland’

adoptie

Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Het recht van een kind om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan. Dit is het advies van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan het kabinet. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft laten weten begin volgend jaar met een reactie hierop te komen.

De RSJ geeft aan dat kinderen er baat bij hebben dat hun eigen opvoeding gecontinueerd wordt. Daarom zou er eerst alles aan gedaan moeten worden om de biologische ouders te helpen om hun kind te verzorgen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er een alternatief gezin gezocht worden – maar wel dicht bij huis en niet in een ander land.

“Een kind is altijd beter af in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is heel erg belangrijk dat een kind continuïteit van opvoeding heeft. Dus dat het in een omgeving blijft waar het de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent.” -- Jolande  Calkoen, kinderrechter en lid is van de RSJ

Het advies van de RSJ is uitgebracht na een verzoek van de regering om zich te buigen over de vraag hoe potentiële adoptiekinderen het beste beschermd kunnen worden. In het advies komt ook naar voren, dat de Raad vindt dat adoptie veel voordelen biedt voor het individuele kind, maar dat er aan het stelsel in zijn geheel te veel onoplosbare risico’s kleven. Wel benadrukt de RSJ dat bemiddelingsbureaus en adoptieouders niets te verwijten valt.

Thema: 

© 2016 Bewuste Ouders | Alle rechten voorbehouden